ประกาศความเป็นส่วนตัว

 1. GT Insurance Brokers Limited (“GTIB”) ปฏิบัติตามกฎหมาย (ความเป็นส่วนตัว) ของข้อมูลส่วนบุคคลแห่งฮ่องกง หมวด 486 (Hong Kong Personal Data (Privacy) Ordinance Cap 486) นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นมาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาของ GTIB ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (“ลูกค้า”) ที่มอบ/หรืออาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราในอนาคต
 2. GTIB ให้ความสำคัญและปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยนโยบายฉบับนี้มีผลบังคับทั้งกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์นี้และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้)
 3. เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น ให้บริการทางการเงิน ส่งจดหมายข่าวเป็นประจำ ส่งคำเชิญเข้าร่วมการสัมมนา และงานกิจกรรมอื่น ๆ ที่ GTIB ให้การสนับสนุน
 4. เราขออนุญาตนำชื่อและรายละเอียดติดต่อของคุณมาใช้ในการส่งเนื้อหาการตลาดเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (กล่าวคือ การประกันภัย การลงทุน เงินบำนาญ การธนาคารส่วนบุคคล และทรัพย์สิน) แต่เราต้องได้รับความยินยอม (หรือการแสดงว่าไม่คัดค้าน) จากผู้ที่เป็นลูกค้าของเราตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2013 ก่อน จึงจะสามารถทำเช่นนั้นได้ หากคุณไม่ต้องการรับเนื้อหาการตลาด โปรดส่งอีเมลแจ้งความประสงค์มาที่ info@gtibl.com
 5. GTIB จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเท่านั้น หลังจากนั้น เราจะลบข้อมูลของคุณออกจากระบบ
 6. เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณตามสิทธิและหน้าที่ของ GTIB ในสัญญาที่ทำกับบุคคลอื่นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น
 7. เราติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. คุณมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบว่า GTIB เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้หรือไม่ และเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เช่น
  2. ขอให้ GTIB แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณ

บริษัทอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอเหล่านั้น