วางแผนมรดก

ดูแลรักษาความมั่งคั่งและจัดการความเสี่ยง

กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าควรจัดการและถ่ายโอนทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ และเงินสดอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันได้อย่างไรโดยไม่ต้องสูญเสียความมั่งคั่งไปกับการจ่ายภาษีมรดก

หลายตระกูลใช้วิธีตั้งกองมรดกเพื่อดูแลและจัดการความมั่งคั่งเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานในอนาคต การจัดตั้งกองมรดกหรือทรัสต์คือการจัดการทรัพย์สินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะมีการวางแผนมรดก การวางแผนสืบทอด การหลีกเลี่ยงการพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล การปกป้องทรัพย์สิน ตลอดจนการควบรวมสินทรัพย์

ความท้าทายและความเสี่ยง

การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง